articleการออกแบบครัวปูน

การออกแบบครัวปูน

หมวดหมู่: ออกแบบครัว

การออกแบบครัวปูนนอกจากจะต้องคำนึงถึงการใช้งาน และขนาดพื้นที่ห้องครัวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงรูปแบบการก่อเคาร์เตอร์ปูนด้วย

รูปแบบที่แนะนำคือการก่อเฉพาะเคาร์เตอร์หน้าท๊อป โดยไม่ต้องก่อแบ่งช่อง จะทำให้การออกแบบทำได้ยืดหยุ่นกว่า ทั้งขนาดหน้าบาน

ตำแหน่งลิ้นชัก และยังได้พื้นที่ใช้สอยมากกว่าอีกด้วย

ภาพตัวอย่างการก่อเคาร์เตอร์ปูนที่แนะนำ

ตัวอย่างการวัดขนาดพื้นที่ครัวปูนเพื่อประเมินราคา

05 เมษายน 2560

ผู้ชม 16383 ครั้ง