articleการออกแบบห้องครัว

การออกแบบห้องครัว

หมวดหมู่: ออกแบบครัว

การจัดวางแปลนในห้องครัว

กิจกรรมหลักในครัวเริ่มตั้งแต่การเตรียมอาหาร ล้างผัก หั่นหมู เตรียมเครื่องปรุง ฝัด ทอด ล้างภาชนะ ฉะนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงคือ ตำแหน่งอ่าง เตา ตู้เย็น
และพื้นที่เก็บ วางภาชนะ การจัดวางตำแหน่งอ่าง เตา ตู้เย็น ต้องสัมพันธ์ กับตำแหน่งท่อ ปล่องดูดควัน ปลั๊กไฟ และหน้าต่างด้วย

ตัวอย่างการจัดวางครัวรูปแบบต่างๆ

1.ตัวไอ(one-wall kitchen)

2.แบบขนาน(corridor kitchen)

3.ตัวแอล(L-shape kitchen)

4.ตัวยู(U-shape kitchen)

5.เกาะลอย(island layout)

การจัดวางผังชุดครัวจะต้องคำนึงถึงทั้งการใช้งาน และขนาดพื้นที่ห้องครัวด้วย โดยจะต้องวัดพื้นที่ห้องครัวก่อนการออกแบบ

ตัวอย่างการวัดขนาดห้องครัวเพื่อออกแบบ

 

 

05 เมษายน 2560

ผู้ชม 13474 ครั้ง