ชุดครัวคอนโด

ชุดครัวคอนโด

ด้วยพื้นที่ที่จำกัด ต้องเน้นการออกแบบที่ใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และยังต้องคำนึงถึงความอนามัยเป็นอย่างมาก

การออกแบบห้องครัว

การออกแบบห้องครัว

กิจกรรมหลักในครัวเริ่มตั้งแต่การเตรียมอาหาร ล้างผัก หั่นหมู เตรียมเครื่องปรุง ฝัด ทอด ล้างภาชนะ ฉะนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงคือ ตำแหน่งอ่าง เตา ตู้เย็น และพื้นที่เก็บ วางภาชนะ การจัดวางตำแหน่งอ่าง เตา ตู้เย็น ต้องสัมพันธ์ กับตำแหน่งท่อ ปล่องดูดควัน ปลั๊กไฟ และหน้าต่างด้วย

การออกแบบครัวปูน

การออกแบบครัวปูน

การออกแบบครัวปูนนอกจากจะต้องคำนึงถึงการใช้งาน และขนาดพื้นที่ห้องครัวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงรูปแบบการก่อเคาร์เตอร์ปูนด้วย